Artikkelillustrasjoner:

Illustrasjon til artikkel om avisers bruk av ordet "schizofren". 
Oppdragsgiver: Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Illustrasjon til artikkel om psykodynamisk foreldrearbeid.
Oppdragsgiver: Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Illustrasjoner til temanummer om mentalisering. 
Oppdragsgiver: Tidsskrift for Norsk Psykologforening