Psykologi

Illustrasjon til Tidsskrift for Norsk psykologforening. Tema: Sorg hos etterlatte.