DEN FØRSTE HEKKEN

«Den første hekken» skrevet av Øistein Hølleland, illustrert av Jill Moursund
Delvis illustrert, Cappelen Damm, 2009. Utgitt i ny utgave i ny seriedesign våren 2010.