Å?!

En serie egenarbeider jeg gjorde til en utstilling i 2005: